سال تاسیس : 1314          تعداد شعب: 209        رتبه رضایتمندی در بین 19شرکت (1تا19) :  4

 

 تاریخچه بیمه ایران 

 

بیمه ایران اولین و تنها شرکت دولتی بیمه در ایران است . بیمه ایران در تاریخ 15 آبان سال 1314 به عنوان اولین شرگت بیمه ایرانی آغاز به کار کرد . ریسک تحمیلی به بیمه ایران تفاوت جدی با ریسک تحمیلی به سایر شرکت ها دارد چون طبق مصوبات شورای عالی بیمه همه مسولیت و تعهدات موسسات بیمه ای که پروانه فعالیت آن ها لغو می شود به بیمه ایران انتقال داده می شود . 

 

چهارچوب فعالیت 

بیمه ایران در همه  رشته های بیمه ای فعالیت می کند. بیمه های اتومبیل ، اشخاص (عمر ، حادثه ، درمان ) آتشسوزی ، باربری ، مهندسی ، و مسولیت . اکثر پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی ، نیروگاه  و... تحت پوشش بیمه ایران است . 

 

 خدمات و رشته های بیمه ای در بیمه ایران